Czy należy dokonać zwrotu samego zasiłku stałego, czy powinniśmy żądać zwrotu zasiłku stałego wraz z wymaganymi odsetkami... - OpenLEX

Czy należy dokonać zwrotu samego zasiłku stałego, czy powinniśmy żądać zwrotu zasiłku stałego wraz z wymaganymi odsetkami ustawowymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierająca zasiłek stały przez cały rok 2021 otrzymała świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad swoją mamą od 1 lutego 2021 (decyzja wydana 14 grudnia 2021).

W związku z powyższym, od 1 lutego zasiłek stały jest świadczeniem nienależnie pobranym.

Czy w zaistniałej sytuacji, należy dokonać zwrotu samego zasiłku stałego w kwocie 645,00 zł miesięcznie, czy powinniśmy żądać zwrotu zasiłku stałego wraz z wymaganymi odsetkami ustawowymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX