Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prosimy o pomoc w prawidłowej interpretacji art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 3 u.p.s. za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (pomijamy tu sytuację utraty dochodu). Tak więc, jeśli na wniosek klienta wszczynamy postępowanie w sprawie przyznania zasiłku w miesiącu lipcu br. i przyjmujemy dochody z miesiąca czerwca br., jednak uzyskujemy informację, że klient otrzymał od miesiąca czerwca br. dotację do wydatków mieszkaniowych, a wypłata dotacji za miesiąc czerwiec nastąpi w miesiącu lipcu br., to czy do dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (czerwca) wliczamy dotację należną w czerwcu, a wypłaconą w lipcu?

Co w wypadku, gdy klient w trakcie obowiązywania decyzji dotyczącej zasiłku stałego, otrzyma wyrównanie zaległych świadczeń pielęgnacyjnych, należnych za miniony okres?

Czy należy dokonać przeliczenia zasiłku z mocą wsteczną, a następnie nadpłatę wypłaconego zasiłku stałego potrącać z bieżących świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?