Czy należy dokonać podziału działek, których zasięg wykracza poza obszar inwestycji? - OpenLEX

Czy należy dokonać podziału działek, których zasięg wykracza poza obszar inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor posiada kilka działek, których obszar wykracza poza obszar inwestycji. Obszar inwestycji to pas przeznaczony pod wał przeciwpowodziowy, który jest węższy od szerokości działek.

Czy działki inwestora podlegają wymogowi projektu podziału, o którym mowa w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych?

Czy należy podzielić je na części znajdujące się w obszarze inwestycji i części znajdujące się za granicami obszaru inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX