Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu 2015 r. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego zakupiła towary handlowe koszulki T-shirt (bez żadnego nadruku) z przeznaczeniem do sprzedaży, odliczając 100% VAT naliczonego z faktury zakupu. Zakupione koszulki zostały wprowadzone do ewidencji ilościowo wartościowej. Cena zakupu 1 sztuki to: 7 zł netto + 23% VAT oraz 8,50 netto + 23% VAT. Instytucja zamierzała sprzedawać te koszulki w sklepiku detalicznym, który miała otworzyć w 2016 r. Jednak do tej pory żadna sztuka z tych koszulek nie została sprzedana. W lipcu 2016 r. podjęto decyzję o zmianie przeznaczenia tych koszulek, zamiast do sprzedaży koszulki zostały przeznaczone do nieodpłatnego wydania podczas nieodpłatnej imprezy plenerowej organizowanej przez naszą instytucję dla uczestników tej imprezy. Nieodpłatne wydanie koszulek ma cel promocyjny, reklamowy. Na koszulkach dodano nadruk z nazwą imprezy i z logo instytucji (cena nadruku ok. 2 zł netto za każdą sztukę). Od wydanych nieodpłatnie koszulek, których wartość nabycia jest wyższa niż 10 zł netto Instytucja zamierza naliczyć w miesiącu lipcu VAT należny 23%.

Czy zmiana przeznaczenia ww. towarów (tj. zamiast do sprzedaży opodatkowanej koszulki zostaną przeznaczone na nieodpłatną imprezę plenerową, a więc do działalności nieopodatkowanej) powoduje konieczność korekty odliczonego VAT i nastąpi zmiana prawa do odliczenia VAT, o której mowa w art. 91 ust. 7d u.p.t.u.?

Czy w związku z taką zmianą należy dokonać korekty jednorazowo (w wysokości odpowiadającej całej kwocie odliczonego VAT) w deklaracji podatkowej składanej za lipiec w poz. 47?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację