Czy należy dokonać aktualizacji kwoty dotacji, która uwzględni podwyżki dla nauczycieli? - OpenLEX

Czy należy dokonać aktualizacji kwoty dotacji, która uwzględni podwyżki dla nauczycieli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W czerwcu 2022 r. dokonano aktualizacji kwoty dotacji - na podstawie art. 5 ustawy z 24.03.2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2022 r. poz. 935) oraz art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) - dalej u.f.z.o. Obliczając podstawową kwotę dotacji - zgodnie z zapisami ustawy - uwzględniono plan dochodów i wydatków na dzień 31 maja 2022 r. Jedna w ww. planach dochodów, nie były wówczas uwzględnione podwyżki dla nauczycieli, te zostały dopiero ujęte w planach finansowych w czerwcu 2022 r. Czy w związku z powyższym, należy dokonać ponownie aktualizacji PKD? Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 4 u.f.z.o.? Znalazłam interpretację, że powinnam takiej aktualizacji dokonać, gdyż akurat w tym przypadku nie zrealizowano celów ustawodawcy, którego zamierzeniem były podwyżki dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku z podwyżkami dla nauczycieli.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX