Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna złożyła zgłoszenie niepublicznej szkoły podstawowej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z zastrzeżeniem, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoła będzie działała w systemie edukacji domowej. Do zgłoszenia jako informację o warunkach lokalowych złożone zostało oświadczenie o zamiarze prowadzenia zajęć w budynkach istniejącego publicznego zespołu szkół ponadpodstawowych, umowa przedwstępna wymajmy pomieszczeń w zespole oraz pisemna informacja o zapewnieniu możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizacji innych zadań statutowych, bezpiecznych i higienicznych warunkach nauki i pracy. Nie załączono natomiast pozytywnych opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Czy są one wymagane jeżeli zajęcia będą prowadzone w systemie edukacji domowej, a siedzibą szkoły będą pomieszczenia publicznej funkcjonującej szkoły? Jeżeli tak to czy muszą być wydane dla zakładanej szkoły niepublicznej, czy wystarczy, że zostaną przedstawione opinie dla funkcjonującego zespołu szkół ponadpodstawowych? Czy taka nowo zakładana szkoła może funkcjonować od razu w systemie edukacji domowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?