Czy należy do ceny sprzedaży naliczyć podatek VAT? - OpenLEX

Nowość Czy należy do ceny sprzedaży naliczyć podatek VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy do ceny sprzedaży naliczyć podatek VAT?

Właściciel nieruchomości sąsiedniej zamierza kupić nieruchomość będącą własnością gminy na polepszenie warunków. Nieruchomość ta oznaczona jest symbolem RIVb, ma powierzchnię ok. 500 m2, posiada ona bezpośredni dostęp do drogi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren, na którym znajduje się nieruchomość, to teren zabudowy mieszkaniowej, usługi inne, usługi rzemieślnicze, przemysłu i składów.

Czy w tym przypadku należałoby do ceny sprzedaży naliczyć podatek VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX