Czy należy czekać, aż decyzja GINB będzie prawomocna, by inwestor mógł ją zaskarżyć?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta powinien wygasić z art. 37 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. decyzję o pozwoleniu na budowę, jeżeli wcześniej wydał decyzję o odmowie wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę, której następnie nieważność stwierdził wojewoda. Inwestor złożył odwołanie i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał decyzję wojewody w mocy. Inwestor następnie zaskarżył decyzję GINB.

Czy należy czekać, aż decyzja GINB będzie prawomocna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX