Czy należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca należności stała się ostateczna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedawnienie należności pieniężnej tytułem wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, art. 104 ust. 1 u.p.s.

Czy przedawniają się po trzech latach od wydania decyzji o zwrocie bez względu na ściągalność mniejszych kwot w urzędzie skarbowym na podstawie tytułu wykonawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX