Czy nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu wydaje wójt gminy, na terenie której ustanowiono tę strefę, czy wójt właściwy ze względu na zameldowanie mieszkańca?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy art. 39 ust. 11 ustawy o elektromobilności. Czy nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu wydaje wójt gminy, na terenie której ustanowiono tę strefę, czy wójt właściwy ze względu na zameldowanie mieszkańca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX