Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2014 r.

PYTANIE

Jesteśmy w posiadaniu gruntu, który z uwagi na niewykorzystywanie go w działalności gospodarczej został odniesiony na inwestycje długoterminowe. W 2013 r. otrzymaliśmy ze Starostwa decyzję o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. W decyzji określona została wartość gruntu i opłata za przekształcenie. Grunt został ujęty w ksiegach w wartości określonej w decyzji. Grunt pocięty jest licznymi rowami, które porastają krzewy. Obecnie zamierzamy przygotować grunt do sprzedaży poprzez wycięcie krzewów i wyrównanie terenu.

Czy opierając się o przepisy art. 31 ustawy o rachunkowości, art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz MSR 40 poz. 22, poniesione nakłady możemy odnieść na zwiększenie wartości gruntu inwestycyjnego (konto 030), czy też będą to koszty bieżące Spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?