Czy nakłady na remont środka trwałego zwiększają jego wartość początkową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowski Patryk
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie dwóch, trzech lat remontuje maszynę. Maszyna jest środkiem trwałych w spółce z o.o. Ponoszę koszty zakupu materiałów, ale także znaczące koszty pracy własnej. Jestem w zarządzie i udziałowcem spółki z o.o.

Jak mogę udokumentować swoją pracę własną i podnieść wartość środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX