Czy najpierw podajemy wykaz nieruchomości do zbycia, czy najpierw podejmujemy uchwałę o zbyciu nieruchomości lokal za grunt?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając na względzie zapisy art. 35 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) – dalej u.g.n. (mówiący o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia) oraz zapisy art. 4 ustawy z 16.12.2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz.U. z 2021 r. poz. 223) - dalej u.z.n.r.l.g. czy najpierw podajemy wykaz nieruchomości do zbycia (u.g.n.), czy najpierw podejmujemy uchwałę o zbyciu nieruchomości lokal za grunt (u.z.n.r.l.g.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX