Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient został umieszczony w DPS na czas nieokreślony. W ostatnim czasie ustalono, że przesłanki kwalifikujące do kontynuacji pobytu w DPS ustały. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że klient nie wymaga opieki i jest osobą samodzielną, potwierdzają to wywiady środowiskowe i zaświadczenie lekarskie. OPS jest w stanie zapewnić klientowi wsparcie w formie usług opiekuńczych. Ponadto klient od pewnego czasu nadużywa alkoholu - marnotrawi przyznane świadczenie i łamie regulamin DPS.

Podczas umieszczania zostały wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dwie odrębne decyzje:

1) kierująca do domu pomocy społecznej oraz

2) ustalająca odpłatność.

Czy teraz, gdy wszczęto postępowanie o uchylenie decyzji kierującej do DPS można w jednej decyzji dokonać uchylenia obu decyzji, czy też najpierw należy uchylić decyzję kierującą i dopiero, gdy stanie się ona prawomocna i ostateczna, uchylić decyzję ustalającą odpłatność?

Czy w orzeczeniu lub uzasadnieniu decyzji uchylającej należy zaznaczyć, że wykonanie decyzji nastąpi, gdy będzie ona prawomocna i ostateczna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?