Czy najemca może wystąpić z wnioskiem o zmianę umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności... - OpenLEX

Czy najemca może wystąpić z wnioskiem o zmianę umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniającej rozliczenie partycypacji w dowolnym czasie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 9 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2022 r.

PYTANIE

Powołując się na przepisy ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224) – dalej u.f.p.b.m., zgodnie z art. 33db ust. 1 u.f.p.b.m. najemca może wystąpić z wnioskiem o zamianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniającą rozliczenie partycypacji, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ma zamiar zrealizować inwestycję budowy mieszkań na wynajem korzystając z bezzwrotnego wsparcia tzw. grantów oraz na ten cel zamierza zaciągnąć kredyt preferencyjny w BGK na okres 30 lat.

Proszę o udzielenie informacji, czy najemca może wystąpić z wnioskiem o zmianę umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniającej rozliczenie partycypacji w dowolnym czasie, czy też dopiero po całkowitej spłacie kredytu przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową?

Drugą formą dojścia do własności przewidzianą w u.f.p.b.m. zgodnie z art. 33f u.f.p.b.m. jest wystąpienie z wnioskiem do zgromadzenia wspólników.

Pytanie brzmi, czy w tym również przypadku najemca może wystąpić po 15 latach od rozliczenia kosztów przedsięwzięcia, czy dopiero po 30 latach, gdy spółka całkowicie dokona spłaty zaciągniętego kredytu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX