Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 682 k.c., jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o tych wadach.

Czy najemca może powołując się na ten przepis wypowiedzieć umowę najmu, jednocześnie określając w tym wypowiedzeniu, że dokona opuszczenia lokalu dopiero na koniec następnego miesiąca?

Czy też należy przyjąć, że skoro najemca dopatrzył się jakiegoś zagrożenia w wynajmowanym lokalu, to powinien opuścić go natychmiast, bez ryzykowania się na zarzut narażenia ludzi na niebezpieczeństwo (art. 160 § 1 k.k.)?

Jaki powinien być prawidłowy termin opuszczenia lokalu w przypadku zastosowania art. 682 k.c. - koniec bieżącego okresu rozliczeniowego najmu, konkretna ilość dni, czy też powołujący się na ten zapis można dowolnie określać ten termin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?