Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia mieszkaniowa w ramach swojej działalności wynajmuje lokale użytkowe stanowiące mienie spółdzielni na podstawie zawartych umów najmu. Zgodnie z umowami, spółdzielnia pobiera opłaty za najem, zaliczki na centralne ogrzewanie i zimną wodę. Najemcy we własnym zakresie podpisują umowy z dostawcami energii elektrycznej. Spółdzielnia zobowiązana jest do wykonywania napraw głównych, natomiast najemcy zobowiązani są do wykonywania na własny koszt drobnych napraw, związanych ze zwykłym korzystaniem z lokali.

Czy wystawiane za najem lokali użytkowych faktury należy oznaczać symbolem GTU_12 dla nowego pliku JPK (obowiązującego od lipca 2020 r.), tj. czy świadczone przez spółdzielnię usługi stanowią usługi o charakterze niematerialnym, a dokładniej usługi zarządcze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?