Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Twardoch Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2014 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (emeryt) zawarła umowę najmu, którego przedmiotem jest część nieruchomości (działki, na której znajduje się budynek mieszkalny) o powierzchni niezbędnej do umieszczenia na niej przez najemcę ekranu reklamowego z nadstawką. Wynagrodzenie z tytułu umowy wypłacane jest raz w roku. W związku z uzyskiwanym przychodem, wynajmujący opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu (8,5%).

Czy ww. najem jest traktowany jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT, a w związku z tym czy przychód uzyskiwany z najmu podlega również podatkowi VAT?

Jeśli tak, jakie obowiązki ciążą z tego tytułu na wynajmującym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?