Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka planuje premiować pracowników kontrahentów. Premiowany będzie zakup przez danego kontrahenta (firmę) wskazanego przez spółkę asortymentu, czyli jeżeli firma A kupi od spółki np. 3 lodówki to punkty dostanie jej pracownik (uczestnictwo pracownika kontrahenta w programie odbywać się będzie za pisemną zgoda kontrahenta). Ten pracownik będzie zbierał punkty (powiązane ze sprzedażą) przez czas trwania promocji (w założeniu rok kalendarzowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.). Po zakończeniu każdego miesiąca spółka podliczy punkty (1 punkt to 1 zł) i zasili przelewem wcześniej przekazaną uczestnikowi (pracownikowi) kartę płatniczą. Pieniądze otrzyma każdy uczestnik akcji po osiągnięciu minimalnego (wskazanego przez spółkę) poziomu punktów np.100 pkt. Dodatkowo pod koniec akcji 3 uczestników z najwyższą liczba punktów otrzyma dodatkowe nagrody.

Jakie obowiązki w PIT będą po stronie spółki, tj. czy będzie zobowiązana pobrać 10% podatek z tytułu uczestnictwa w konkursie i wystawić PIT-8AR, czy też wyłącznie informację PIT-8C, bez pobierania podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację