Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 9 września, kiedy należy wypłacić nauczycielowi nagrodę?

Czy w dniu nabycia do niej prawa, czy jako świadczenie jednorazowe w ostatnim dniu miesiąca oraz czy w podstawie nagrody jubileuszowej należy uwzględnić średnią z nadgodzin za miesiąc wrzesień?

Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że nagroda jubileuszowa jest świadczeniem jednorazowym, które należy wypłacić w ostatnim dniu miesiąca, w którym pracownik nabył do niej prawo.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację