Czy Nadzór Wodny ma dać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia z uwagi na brak wystąpienia faktu o jakim ma zaświadczyć, gdyż fakt ten nastąpi dopiero po upływie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego został złożony w tym samym dniu co samo zgłoszenie wodnoprawne. Zgodnie z zapisami ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. na rozpatrzenie zgłoszenia Nadzór Wodny ma 30dni. Zaś na rozpatrzenie wniosku o zaświadczenie jest 7 dni zgodnie z ustawą z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.

Czy Nadzór Wodny ma dać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia z uwagi na brak wystąpienia faktu o jakim ma zaświadczyć, gdyż fakt ten nastąpi dopiero po upływie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia wodnoprawnego?

Czy może zasadne byłoby zaczekanie aż upłynie 30 dni i wtedy liczyć termin 7 dni na wydanie zaświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX