Czy nadzór może odmówić skarżącemu przekazania zebranych dokumentów w trakcie czynności wyjaśniających, jak nie było wszczęcia postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadził czynności wyjaśniające w sprawie zgodności usytuowania budynku z pozwoleniem na budowę. PINB ustalił, że budynek usytuowany jest zgodnie z pozwoleniem na budowę i brak było podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego. PINB skarżącemu udzielił pisemnej odpowiedzi, informując go o braku podstaw do wszczęcia postępowania. W odpowiedzi na pismo z nadzoru budowlanego skarżący wystąpił do urzędu o przekazanie mu szkicu geodezyjnego z czynności wyjaśniających.

Czy nadzór może odmówić skarżącemu przekazania zebranych dokumentów w trakcie czynności wyjaśniających, jak nie było wszczęcia postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX