Czy nadzór budowlany ma obowiązek zweryfikowania tyko faktu załączenia projektu technicznego i naniesionych zmian czy sprawdzenia zawartości tego projektu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. po zakończeniu budowy inwestor ma obowiązek dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, projekt techniczny uwzględniający zmiany wprowadzone w trakcie robót budowlanych.

Czy nadzór budowlany ma obowiązek zweryfikowania tyko faktu załączenia projektu technicznego i naniesionych zmian czy sprawdzenia zawartości tego projektu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX