Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W lipcu 2015 spółka X omyłkowo zapłaciła podwójnie za fakturę dla kontrahenta polskiego. Kontrahent posiadał dwa numery kont, jedna zapłata została dokonana na jedno konto, a druga na drugie. Mimo wielu prób kontaktu telefonicznego, mailowego, nie można w żaden sposób skontaktować się w ww. kontrahentem. Od innych współpracujących z tym kontrahentem przedsiębiorców mamy informację, że kontrahent, któremu spółka podwójnie zapłaciła za fakturę, zaprzestał prowadzenia działalności. Podatnik nie jest już zarejestrowany jako podatnik VAT czynny - informacja ta została sprawdzona na portalu podatkowym.

Czy nadpłatę, której nie ma już możliwości odzyskać, można - pisemną decyzją kierownika jednostki - spisać w pozostałe koszty operacyjne opodatkowane?

Czy też może to być koszt jedynie niestanowiący kosztu uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?