Czy Nadleśnictwo, które nabyło grunt może kontynuować pobieranie ekwiwalentu do upływu 20letniego okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 6 u.p.g.r.z.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel zalesionego gruntu pobiera ekwiwalent. Organ wypłacający środki po sugestiach przedstawionych przez beneficjenta ekwiwalentu próbował zasięgnąć informacji, czy beneficjent nabył prawa emerytalne. Takiej odpowiedzi nie uzyskaliśmy, ponieważ ZUS odmówił nam jej udzielenia (z uwagi na brak podstawy prawnej do ubiegania się o taką informację). Na przypuszczeniach temat pozostał. Teraz organ dowiaduje się, że beneficjent ekwiwalentu sprzedał działki Nadleśnictwu.

Czy starosta jest zobligowany do tego, żeby prawa i obowiązki związane z decyzją przekazać na nowego nabywcę (w tym prawo do pobierania ekwiwalentu) przez Nadleśnictwo aż do momentu upływu 20letniego okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 6 ustawy z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. z 2001 r. nr 73 poz. 764) - dalej u.p.g.r.z.?

Ekwiwalent jest wypłacany między 5 a 10 każdego miesiąca, a transakcja notarialna sprzedaży miała miejsce np. 21.12.

Czy za dany miesiąc grudzień ekwiwalent pobiera "stary" właściciel a nowy wraz z nowym miesiącem tj. od stycznia roku następnego?

Co z tymi 10 dniami pobierania ekwiwalentu przez "starego" właściciela - jak domniemywam niesłusznie - czy to jest już umowa między nabywcą a kupującym działkę z uprawą a organ zaczyna wypłacać nowemu nabywcy od początku kolejnego (po transakcji notarialnej) miesiąca?

Czy Nadleśnictwo, które nabyło grunt (w myśl art. 37a ust. 1 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) – dalej u.l.) może kontynuować pobieranie ekwiwalentu do upływu 20letniego okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 6 u.p.g.r.z.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX