Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2005 r.

PYTANIE

Firma zakupiła w październiku 2005 r. samochód marki Lublin, zarejestrowany w urzędzie miejskim jako ciężarowy. Dostawca samochodu nie dopełnił obowiązku wykonania przed dniem dostawy dodatkowego badania technicznego, stwierdzającego, że przedmiot dostawy jest samochodem ciężarowym.

Czy nabywca może odliczyć VAT od zakupu, nie posiadając dodatkowego badania technicznego, jeśli samochód spełnia jeden z warunków wynikających z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., a badanie wykonać w terminie najbliższego obowiązkowego przeglądu? Czy też aby odliczyć podatek naliczony musi jak najszybciej wykonać dodatkowe badanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?