Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła umowę o dzieło na przeprowadzenie prac badawczych w obszarze właściwości fizycznych urządzeń pomiaru. Przeprowadzone badanie wraz z wynikami zawarte zostało w opracowaniu sporządzonym przez wykonawcę. Wykonawca przekazał spółce prawa autorskie do przeprowadzonych badań i sporządzonego materiału.

Czy wynagrodzenie wykonawcy należy ująć jako prace badawcze - bezpośrednio w kosztach bieżącego okresu, czy też ze względu na przekazanie praw autorskich należy to wynagrodzenie ująć jako wartość niematerialną i prawną?

Jeśli miałaby to być wartość niematerialna i prawna, to jaki rodzaj i jaka jest stawka amortyzacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?