Czy nabyty grunt należy opodatkować stawką właściwą dla gruntów pozostałych czy związanych z działalnością gospodarczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2012 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna nabyła aktem notarialnym w miesiącu marcu 2012 r. nieruchomość gruntową sklasyfikowaną jako Bp. W tymże akcie dokonano zapisu, że przedmiotowa nieruchomość będzie wykorzystywana na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod firmą (nazwa firmy). Organ podatkowy naliczył podatek jako grunt związany z działalnością gospodarczą. W miesiącu wrześniu 2012 r. podatnik składa do organu oświadczenie, że od miesiąca maja nie wykorzystuje nieruchomości w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod firmą (nazwa firmy). Oświadcza, że nieruchomość jest niezabudowana, aktualnie nie są i nie będą w najbliższym czasie prowadzone żadne czynności w celu wykorzystania jej do działalności gospodarczej. W związku z powyższym wnosi o zmianę decyzji wymiarowej w zakresie podatku od nieruchomości. Nadmieniamy, że zakup gruntu został przez wnioskodawcę wpisany w koszty firmy - jest to majątek firmy.

Czy złożone przez podatnika oświadczenie skutkuje zmianą decyzji wymiarowej za rok 2012 i opodatkowaniem gruntów jako pozostałe, czy też zapis w akcie przesądza, że są to grunty związane z działalnością gospodarczą bez względu na fakt ich wykorzystywania i naliczenie podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access