Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które z wymienionych transakcji i z jaką stawką VAT oraz od jakiej podstawy będą opodatkowane VAT?

Czy któraś czynność również jest opodatkowana PCC?

Podatnik dokonujący sprzedaży mieszanej (zarówno opodatkowanej jak i zwolnionej (pośrednictwo finansowe) zawarł (jako zleceniobiorca) z innym przedsiębiorcą (również czynny podatnik VAT) umowę zlecenia na nabycie wierzytelności przysługującej trzeciej firmie (także czynny podatnik VAT), a następnie przelew tej wierzytelności na zleceniodawcę. Za wykonanie tychże czynności (nabycie a następnie odsprzedaż wierzytelności) zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 1000 zł + ewentualny VAT. Umowa zlecenia nabycia wierzytelności i jej odsprzedaży, a umowa nabycia wierzytelności od trzeciego podmiotu to dwie odrębne umowy. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku wykup i odsprzedaż mają nastąpić za kwotę 100000 zł. Natomiast wartość nominalna wierzytelności wynosi 150000 zł. Wierzytelność jest wymagalna i jest stwierdzona ugodą sądową z 2016 r. zaopatrzoną w klauzulę wykonalności z 2016 r.

Czy sama umowa zakupu wierzytelności od osoby trzeciej jest objęta obowiązkiem opodatkowania PCC? Czy ma tu znaczenie fakt, że podatnik otrzyma w związku z tym wynagrodzenie ale od innej firmy (nie cedenta wierzytelności)? Czy podatkiem VAT powinna być obciążona tylko kwota wynagrodzenia 1000 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?