Czy nabycie usługi reklamy na Facebooku powoduje powstanie zryczałtowanego podatku dochodowego? - OpenLEX

Czy nabycie usługi reklamy na Facebooku powoduje powstanie zryczałtowanego podatku dochodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2012 r.

PYTANIE

Fakturę za reklamę wystawia kontrahent zagraniczny (Irlandia), ale płatność za fakturę uiszcza się przed otrzymaniem faktury, nie ma więc możliwości potrącenia podatku.

Czy w przypadku nabycia usług reklamy na Facebooku (wersja polska) wystąpi zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%, wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Czy należałoby uzyskać certyfikat rezydencji i przekazać tylko informację IFT-2/IFT-2R, czy nie mając certyfikatu rezydencji należałoby wyegzekwować należny podatek od Facebooka, uregulować zobowiązanie wobec budżetu i wystawić dodatkowo CIT-10?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?