Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Państwo X postanowieniem Sądu Rejonowego z marca 2015 r. uprawomocnionym w kwietniu 2015 r. nabyli przez zasiedzenie prawo własności działki gminnej z dniem 1 października 2005 r. Nie mieli oni zawartej umowy dzierżawy z Gminą na tą działkę. Działka objęta była corocznie składaną deklaracją na podatek od nieruchomości przez Gminę, która opłacała od niej należny podatek.

Czy w ww. przypadku Gmina powinna skorygować swoja deklarację zmniejszając wysokość podatku za lata wstecz z uwagi na postanowienie Sądu stwierdzające zasiedzenie przedmiotu sporu?

Czy organ podatkowy ma podstawę do naliczenia podatku od nieruchomości Państwu X za 5 lat wstecz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?