Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nabyła na terytorium kraju ekspozytory wystawiennicze (rodzaj mebla, na którym montowane są towary handlowe, w celu ich ekspozycji). Spółce przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego i z tego prawa skorzystała. Spółka zamierza zamontować ww. ekspozytory w sklepach klientów z Unii Europejskiej, zarejestrowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz klientów z krajów trzecich. Ekspozytory będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych spółki i amortyzowane przez okres dwóch lat. Po tym okresie zostaną zlikwidowane w miejscu ich zainstalowania. Nigdy nie nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzenia na klienta.

Czy spółka ma obowiązek wykazania powyższej transakcji jako WDT i odpowiednio eksport, a jeśli tak, to kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Czy w WDT może korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 13 ust. 4 pkt 8 u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?