Czy na zrzut wód opadowych do rowu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina złożyła zgłoszenie dotyczące przebudowy drogi. W opisie wskazała, iż odwodnienie drogi przewiduje się wykonać jako powierzchniowe ze spadkami jezdni odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe - tak jak dotychczas do istniejącego rowu otwartego stanowiącego własność inwestora.

Czy na zrzut wód opadowych do rowu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX