Czy na żądanie rodziców gmina jest zobowiązana utworzyć zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w porozumieniu z zewnętrznymi, niepublicznymi placówkami wskazanymi przez rodzica?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na żądanie rodziców gmina (przedszkole) jest zobowiązana utworzyć zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w porozumieniu z zewnętrznymi, niepublicznymi placówkami wskazanymi przez rodzica, czy też może utworzyć zespół WWR przy przedszkolu, dla którego jest organem prowadzącym, które zatrudnia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami? Wniosek o utworzenie zespołu WWR rodzice złożyli do gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX