Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Więch-Barchan Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca składa wniosek do banku o udzielenie limitu kredytu do wysokości 400.000,00 złotych. Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki jawnej. Zgodnie z umową spółki jawnej za sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu uważa się podejmowanie decyzji o dokonaniu czynności prawnych obejmujących rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości 200.000,00 złotych. Wspólnikami spółki jawnej są dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – obie o kapitale zakładowym równym 5.000,00 złotych. Umowa obu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wskazuje, że rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.

Proszę zatem o informację, czy na zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę jawną wystarczająca będzie uchwała wspólników spółki jawnej tj. dwóch spółek z o. o., które reprezentowane są przez poszczególne zarządy w trybie art. 43 k.s.h., czy stosownym jest jeszcze konieczność uzyskania dodatkowo dwóch odrębnych uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników spółek z o.o. w trybie art. 230 k.s.h.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?