Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Czy na wykonanie urządzenia pomiarowego - łaty wodowskazowej na rzece, służącej do odczytu poziomu wody w rzece - wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

W art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.- takie urządzenia pomiarowe nie są wymienione, czyli nie byłoby wymogu posiadania pozwolenia, ale z kolei w art. 124 pkt 11 pr. wod. wpisano, że tylko odbudowa i rozbudowa urządzeń pomiarowych i do tego tylko na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, czyli we wszystkich pozostałych przypadkach wykonanie takich urządzeń wymagałoby pozwolenia. Proszę o rozwianie tych wątpliwości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?