Czy na wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji środowiskowej w postaci przeniesienia okazów chronionego storczyka należałoby wystąpić o wydanie decyzji przez RDOŚ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2022 r.

PYTANIE

Czy na wykonanie obowiązku wynikającego z warunków decyzji środowiskowej w postaci przeniesienia (przesadzenia) okazów chronionego gatunku storczyka (ochrona częściowa) należałoby osobno wystąpić o wydanie decyzji przez RDOŚ w trybie art. 56 ust. 2 w zw. art. 51 ust. 1 pkt 10 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p.?

Przesadzenie objęte jest 3-letnim monitoringiem porealizacyjnym, na które po upływie ww. lat zostanie przesłane sprawozdanie z realizacji ww. obowiązku.

Czy jeśli przeniesienie ww. okazów chronionych zostanie dokonane wyłącznie na bazie wskazanego w sentencji DSU nałożonego obowiązku, istnieje możliwość nałożenia kary z tytułu braku pozyskania ww. derogacji (zezwolenia na odstępstwo z art. 56 ust. 2 u.o.p.)?

Jeśli tak, czy nałożenie ww. kar ulega przedawnieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX