Czy na wprowadzanie do wód ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe wymagane jest określenie w pozwoleniu wodnoprawnym dopuszczalnych wartości substancji zawartych w ściekach pochodzących ze ścieków bytowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na wprowadzanie do wód ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe wymagane jest określenie w pozwoleniu wodnoprawnym dopuszczalnych wartości substancji zawartych w ściekach (takich jak np. cynk, azot amonowy, surfaktanty) pochodzących ze ścieków bytowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX