Czy na wniosek zobowiązanego do dostarczenia dokumentów legalizacyjnych w trybie uproszczonym organ nadzoru może zmienić termin w wydanym postanowieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na wniosek zobowiązanego do dostarczenia dokumentów legalizacyjnych w trybie uproszczonym onb może zmienić termin w wydanym postanowieniu w oparciu o art. 49g ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX