Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tutejszego organu wpłynął wniosek mieszkanki miejscowości na nadmierny hałas z dróg. Działka, na której posadowiony jest dom, graniczy bezpośrednio z drogą, której zarządcą jest zarząd dróg powiatowych, a właścicielem powiat. Z drogą powiatową graniczą: droga wojewódzka i droga gminna.

Czy w tej sytuacji starosta może prowadzić postępowanie administracyjne polegające m.in. na nałożeniu na zarządców dróg wykonanie przeglądu ekologicznego?

Czy starosta powinien wystąpić do SKO w celu wyznaczenia innego organu do prowadzenia sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?