Czy na wniosek i z inicjatywy jednego z rodziców ucznia dyrektor szkoły zobowiązany jest udzielić niepełnoletniemu uczniowi... - OpenLEX

Czy na wniosek i z inicjatywy jednego z rodziców ucznia dyrektor szkoły zobowiązany jest udzielić niepełnoletniemu uczniowi gimnazjum pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odpowiedzi na taki wniosek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na wniosek i z inicjatywy jednego z rodziców ucznia dyrektor szkoły zobowiązany jest udzielić niepełnoletniemu uczniowi gimnazjum pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odpowiedzi na taki wniosek? Czy wymagane jest, aby taki wniosek był podpisany przez dwóch rodziców (nie jednego), biorąc pod uwagę, iż rodzice ucznia są w konflikcie przez instytucjami sądowymi? Czy wniosek złożony tylko przez jednego z rodziców zobowiązuje dyrektora szkoły do jego uwzględnienia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wskazanego ucznia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX