Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze skargami dotyczącymi nielegalnego poboru wody z rzeki do stawu ziemnego starosta przeprowadził wizję w terenie, w trakcie której stwierdzono przesiąk wód rzeki do stawu poprzez narzut kamienny. W stawie według relacji właściciela nie jest prowadzony chów i hodowla ryb. W stawie bytują ryby (karaś, lin), które właściciel wykorzystuje na własne potrzeby. Dodatkowo staw służy do pojenia bydła i celów przeciwpożarowych. Woda ze stawu odprowadzona jest (kilka razy w roku) za pomocą mnicha poza groblę do gruntu należącego również do właściciela stawów. Ze względu na małą odległość stawu od rzeki istnieje prawdopodobieństwo, że wody infiltracyjnie przedostają się do niej. Właściciel stawu twierdzi, że w skali roku nie jest w stanie pobrać i odprowadzić wód powyżej 5 m3/d (woda w stawie silnie zmętniona, pokryta zielonym nanosem/szlamem, co wskazuje na małą retencję i natlenienie). Staw według właściciela istnieje przynajmniej od początku lat 70.

Czy wobec powyższego starosta może nałożyć na właściciela stawu obowiązek przeprowadzenia, a następnie przedłożenia wyników badań wielkości poboru i odprowadzania wód oraz ich jakości?

Czy dokumentem wiążącym mogłoby być samo oświadczenie właściciela stawów?

Czy oprócz ewentualnego wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód właściciel nie musiałby starać się o legalizację urządzenia wodnego w postaci narzutu kamiennego, poprzez który odbywa się przesiąk wód do stawu?

W tym miejscu zaznaczam, iż zainteresowany posiada decyzję o warunkach zabudowy na budowę stawu ziemnego nieprzeznaczonego do chowu i hodowli ryb, bez urządzeń i budowli hydrotechnicznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?