Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Partner medyczny (firma oferująca ubezpieczenia medyczne swoim klientom) w umowie chce zawrzeć punkt o udostępnieniu kopii dokumentacji medycznej pacjentów oraz udostępnienie bez zbędnej zwłoki osobie upoważnionej przez siebie i posiadającej odpowiednie uprawnienia, wglądu w dokumentację medyczną swoich klientów na zasadach określonych w u.p.p. oraz w rozporządzeniach wykonawczych do u.p.p. W takich przypadkach każdorazowo pacjent musiałby wyrazić na to zgodę, mając także prawo do nie wyrażenia zgody.

Czyli należy zmienić ten punkt w umowie - po wyrażeniu zgody przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację