Czy na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania na nieuciążliwą działalność rolniczą i agroturystyczną możliwa jest budowa nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania na nieuciążliwą działalność rolniczą i agroturystyczną, możliwa jest budowa nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

Miejscowy plan zagospodarowania, tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM3, przeznacza w szczególności na nieuciążliwą działalność rolniczą i agroturystyczną. Dodatkowe ustalenia planu ustalają prawo do zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej z prawem do rozbudowy, prawo do przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego do parametrów szczegółowo określonych w planie oraz prawo do zmiany formy zewnętrznej istniejących budynków gospodarczych ich rozbiórki i budowy nowych (budynków gospodarczych).

Czy zgodna z planem będzie rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budowa nowego budynku mieszkalnego, jeżeli w planie dla tego terenu poza działalnością rolniczą nie ma innego przeznaczenia (dopuszczalnego, uzupełniającego) dla zabudowy mieszkaniowej, czy też siedliskowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX