Czy na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZL - las i zalesienie, można zlokalizować sieć wodociągową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Czajka-Marchlewicz Bogna
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZL - las i zalesienie, można zlokalizować sieć wodociągową, gdzie widnieje zapis - zakaz zabudowy?

Natomiast w zapisach ogólnych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została zawarta informacja o treści: "dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny inne niż określone w ust. 1, jeśli nie naruszy to funkcji terenu oraz interesu prawnego stron" (ust. 1 określa teren dróg dojazdowych, wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych).

Czy mając na uwadze powyższe można na terenie ZL zaprojektować sieć wodociągową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX