Czy na terenie objętym m.p.z.p., na którym nie przewidziano budowy obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, można wybudować 150 wolnostojących pawilonów handlowych o pow. sprzedaży 18 m2 każdy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na terenie objętym m.p.z.p., na którym nie przewidziano budowy obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, można wybudować 150 wolnostojących pawilonów handlowych o pow. sprzedaży 18 m2 każdy?

Czy pow. 2000 m2 odnosi się do jednego obiektu?

Czy przy obliczaniu pow. 2000 m2 sumuje się wszystkie powierzchnie pawilonów handlowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access