Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Czy na terenach oznaczonych symbolem RZL - rolne wskazane do zalesienia, jest dopuszczalny podział działki o powierzchni powyżej 1 ha, na której posadowiony jest budynek zgodnie z art. 95 pkt 7 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. - wydzielenie działki niezbędnej do korzystania z budynku, proponowana po podziale działka pod budynkiem będzie posiadać powierzchnię ok. 0,12 ha?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?