Czy na świadectwie pracy należy wypisać wszystkie okresy nieskładkowe, jakie wystąpiły w okresie zatrudnienia pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na świadectwie pracy w ust. 4 pkt 10 należy wpisać wszystkie okresy nieskładkowe, jakie wystąpiły w okresie zatrudnienia pracownika, czy te po 14.11.1991 r.? Nauczyciel jest zatrudniony od 1.09.1985 r. do 31.08.2016 r. Nauczyciel korzystał z urlopu wychowawczego od 27.11.1988 r. do 31.08.1990 r. Czy urlop ten musi być również wpisany w ust. 4 pkt 10 jako okres nieskładkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX