Czy na stronie BIP należy umieszczać treść wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i wydobycie kopaliny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2016 r.

PYTANIE

Czy na stronie BIP należy umieszczać treść wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i wydobycie kopalin?

Czy na stornie BIP należy zamieścić wykaz wydanych koncesji z podaniem szczegółowych danych dotyczących udzielonej koncesji (wielkości złoża, daty wydania, daty obowiązywania, danych przedsiębiorcy itp.)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access