Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientowi przyznano świadczenie w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Następnie uchylono decyzję przyznającą zasiłek od 1 września 2018 r. Zasiłek pielęgnacyjny nie należał się od 2017 roku z uwagi na pobieranie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Po otrzymaniu decyzji uchylającej klient zwrócił część kwoty pobranego nie słusznie zasiłku pielęgnacyjnego. Kolejno wszczęto postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Klient zmarł 10.10.2018 r.

Proszę o wskazanie dalszego toku postępowania oraz formy zaksięgowania środków zwróconych przez klienta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?